Spring naar inhoud

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid richt zich op het duurzaam versterken van de veiligheid en leefbaarheid binnen de regio.
Samenwerken aan duurzame sociale veiligheid

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is een netwerkorganisatie die, in samenwerking met de partners uit het bestuurlijke, justitiële en zorgdomein, complexe en domein overschrijdende problematiek aanpakt.

Hiermee draagt het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid effectief bij aan het borgen en versterken van de duurzame veiligheid en leefbaarheid binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

Het bundelen van krachten met de verschillende ketenpartners stelt ons in staat om een effectieve aanpak op maat te bieden bij complexe en ernstige problematiek van burgers.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is gevestigd in het centrum van Dordrecht.

De focus

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.
Het uitgangspunt

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid zoekt samen met ketenpartners een oplossing daar waar anderen geen oplossing meer zien, voor problematiek die ketenoverstijgend is, altijd in verbinding met partners uit het strafrecht en de zorg.